آنت آبکه

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰مترجمی زبان فرانسهآزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳زبان وادبیات فرانسهآزاداسلامی
دکتری۱۳۸۵زبان وادبیات فرانسهآزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی: آنت آبکه

 

 • مرتبه علمی:عضو هییت علمی گروه فرانسه
 • تاریخ تولد: 1347
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: abkeh @yahoo.com

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری:
 • رشته: فرانسه گرایش:  زبان و ادبیات  سال اخذ مدرک :– 85 نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد  علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد: رشته - فرانسه گرایش – زبان و ادبیات فراتسه سال اخذ مدرک – 73 نام دانشگاه:  دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی
 • کارشناسی: رشته – فرانسه گرایش – مترجمی سال اخذ مدرک – 74
 • نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرگزی

 

سمت های اجرایی:

 

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 •  مقاله تضاد لغوی و توصیفی در داستان های فانتاستیک موپاسان(علمی-پژوهشی)
 • تألیف کتاب فرانسه عمومی
 • عضویت در هیئت تحریریه مجله زبان شناس

ترجمه از زبان فرانسه:

 • یورو، پول واحد اروپایی
 • پروتئین  های  گیاهی، خواص و روش استفاده
 • بدن خود را در بهتر زیستن یاری کنید
 • چه کنیم طاس ها لبخند بزنند
 • خودتان را خسته نکنید!
 • چپ دستی بی دست و پائی نیست
 • رنگ متناسب با روحیات خود را انتخاب کنیم
 • ریاضی دانان به شطرنج نیاز دارند
 • من دروغکوام؟ هرکزإ
 • مشاجره نشانه سلامت است
 • ویکتور هوگو
 • پرنده و استرس
 • مواد چرب و ماده خاکستری مغز
 • کودکان دیابتی
 • لذت مطالعه
 • در عرض یک هفته چهار کیلو گرم لاغر شوید
 • دوست من، خلیل جبران، (ترجمه از فارسی به فرانسه)
 • ابن سینا، (ترجمه از فارسی به فرانسه)
 • آهوی گردن دراز
 •  مقاله ژست و تآثیر آن در آموزش زبان (مجله زبان شناس)

زمینه های پژوهشی:

ترجمه و آموزش
 

 

  

سوابق آموزشی:     عضو هییت علمی از سال 76