عزیز اله افشار کرمانی

مشخصات شخصی :

نام و نام خانوادگی : عزیزاله افشارکرمانی 

مرتبه علمی : دانشیار

تاریخ تولد :1339

محل تولد : یزد

ایمیل : azi.afsharkermani@iauctb.ac.ir

 

مشخصات تحصیلی :

دکترای  : فلسفه وکلام اسلامی  دانشگاه :  علوم وتحقیقات 1379

کارشناسی ارشد :  فلسفه وکلام اسلامی  دانشگاه : تهران  1369

کارشناسی  : الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه تهران 1365

       

          

سمت های اجرایی :

معاون دانشکده الهیات: 2سال

مدیر آموزش دانشکده الهیات: 1/5 سال

مدیر گروه فلسفه وحکمت اسلامی: 10 سال

 

 

سوابق آموزشی :

عضو هیات علمی تمام وقت گروه فلسفه و حکمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 تدریس دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درمقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد و دکتری

 تدریس دردانشکده الهیات دانشگاه تهران سه نیمسال

 

 

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی :

 

 عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش های معرفت شناختی گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

 عضو هیئت تحریریه فصلنامه حکمت و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 مدیر داخلی مجله پژوهش های معرفت شناختی گروه فلسفه واحد تهران مرکز

عضو حلقه کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت یکسال

راهنمایی پایان نامه تحصیلی حدود پنجاه رساله تحصیلی

مشاوره پایان نامه تحصیلی حدود پنجاه و پنج رساله تحصیلی

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵فلسفه اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹فلسفه اسلامیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۷۹فلسفه اسلامیواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر گروه فلسفه(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)