عبدالحسین الله کرم

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار.
  • تاریخ تولد:1335 
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: abd.allahkaram@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: روابط بین الملل .
  •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل .
  • کارشناسی: علوم سیاسی .

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

زمینه های پژوهشی:
 

سوابق آموزشی:

 


  •  

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیعلوم سیاسی
کارشناسی ارشدروابط بین الملل
دکتریروابط بین الملل