علیرضا امیرکبیری

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1335 
 • محل تولد: تبریز
 • ایمیل: Ali.Amirkabiri@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مدیریت بازرگانی . دانشگاه استانبول ، ترکیه ، . تهران، ایران.1371
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت تولید ، داشنگاه استانبول ، ترکیه ، . 1363.
 • کارشناسی: مدیریت بازرگانی ، . دانشگاه استانبول ، ترکیه ،  1361 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت استراتژیک

 

افتخارات :

 

 • دوبار پژوهشگر علمی نخبه

سوابق اجرایی :
 

مدیر گروه دولتی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۱مدیریت بازرگانیاستانبول
کارشناسی ارشد۱۳۶۳مدیریت تولیداستانبول
دکتری۱۳۷۱سازماندهی و سیاست ادارهاستابول

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)