امیرمسعود امیرمظاهری

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی : امیر مسعود امیر مظاهری

وضعیت : عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی

گروه آموزشی:علوم اجتماعی 

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل : Ami.Amir_Mazaheri@iauctb.ac.ir

مشخصات تحصیلی:

دکتری: دکتری جامعه شناسی  از دانشگاه علوم تحقیقات

کارشناسی ارشد: جامعه شناسی  از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

کارشناسی:علوم اجتماعی  گرایش ارتباطات  از دانشگاه علامه

سمت  اجرایی:

مدیر گروه علوم اجتماعی

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶ارتباطات اجتماعیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹جامعه شناسیدانشگاه آزاد تهران مرکز
دکتری۱۳۸۴جامعه شناسیدانشگاه واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)