تجارب حرفه ای

  • مشاور علمی روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور وشرکت شیلات
  • مشاور علمی همایش مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • استاد نمونه پژوهشی گروه ارتباطات و علوم اجتماعی در سال 86 و 90
  • عضو شورای هیئت تحریریه کتاب ماه علوم اجتماعی و فصلنامه تحقیقات روابط عمومی
  • داور کتاب سال جمهوری اسلامی ایران وجشنواره های روابط عمومی