امیراشرف آریانپور

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: دانشیار.
 • تاریخ تولد:1305 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: Ami.Aryanpour@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: موزیکولوژی . دانشگاه گوته  .وین ، اتریش .1352
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت . دانشگاه حقوق ، ایران ،  1339.
 • کارشناسی: ادبیات فارسی . دانشگاه ادبیات ، ایران ،  1336 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • هنر
 • تاریخ
 • ادبیات
 • موسیقی ایران و جهان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۳۶ادبیات فارسیادبیات
کارشناسی ارشد۱۳۳۹مدیریتدانشکده حقوق
دکتری۱۳۵۲موزیکولوژیدانشگاه گوته