آویشا اشرف الکتابی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدمترجمی زبان فرانسه رتبه 27 کشوری.
کارشناسی۱۳۸۶حقوق - ورودی 83 فارغ التحصیل 86 -استعداد درخشانشهید بهشتی- رتبه 68 کنکور سراسری
کارشناسی ارشد۱۳۸۸ حقوق خصوصی- فارغ التحصیل رتبه اول معدل ورودی(19.25)تهران مرکزی -دانشکده حقوق 1386-1388
دکترای تخصصی۱۳۹۱حقوق خصوصی ورودی بهمن 88 فارغ التحصیل آبان91 رتبه سه آزمون دکتریواحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده حقوق واحد تهران مرکزیاستادیار دانشکده حقوق(تنظیم نشده)تمام وقت۴

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

رتبه های کسب شده در آزمونها

رتبه 68- آزمون ورودی مقطع کارشناسی - 1383

رتبه 8 - ازمون کارشناسی ارشد- حقوق خصوصی-1386

رتبه 3 - آزمون دکتری - حقوق خصوصی - 1388

دانشجوی نخبه پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی سال 1387 

 

 

داور مقالات مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق تهران مرکز  

شرکت در دوره های برگزار شده در اشتراک با دانشگاه های فرانسه.

ساعات حضور

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

روزهای یکشنبه از ۹ تا ۱۵

روزهای دوشنبه از ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰

روزهای سه شنبه از ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰

دانشکده حقوق تهران مرکزی 

توضیحات

استادیار پایه 4 دانشکده حقوق

داور مقالات مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق 

جز صفحه حاضر هیچگونه صفحه و وب سایتی ندارم.