مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بزهدیدگی دومین در خشونت خانگیآویشا اشرف الکتابیکنفرانس بین المللی پزشکی قانونی ایران 1391-سخنرانی و چاپ مقاله1391
۲چکیده مقاله برای درج در مجموعه مقالاتآویشا اشرف الکتابیکنفرانس بین المللی صلح و حل منازعه دانشگاه تهران۱۳۹۹
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.