اکبر اشرفی

 

سوابق پژوهشی:

الف ) کتاب

 مبانی رهبری سیاسی امام خمینی،مرکزاسنادانقلاب اسلامی، 1387 

 

 ب ) مقالات

1 ـ « فرهنگ در اندیشه امام خمینی » زمانه ، سال ششم ، شماره 58 ، تیرماه 1386

2ـ «نقش مرجعیت در رهبری سیاسی امام خمینی » پژوهشنامه متین ، سال پنجم ، شماره بیست و یکم ، زمستان 1382

3ـ « هویت فرهنگی در عصر مشروطه » نامه پژوهش ، سال ششم ، شماره 22 و 23، پاییز و زمستان 1380

4ـ « جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد » ، مجموعه مقالات مردم سالاری دینی ، جلد سوم ، به اهتمام دکتر محمد باقر خرمشاد ، دفتر نشر معارف ، 1385

5ـ « تأثیر ساختار سیاسی بر توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران » مجموعه مقالات مردم سالاری دینی ، جلد سوم ، به اهتمام دکتر محمد باقر خرمشاد ، دفتر نشر معارف ، 1385

6ـ « انسان و خدا در دعای عرفه » ، فصلنامه دانشگاه اسلامی ، سال ششم ، شماره شانزدهم ، زمستان 1381

7ـ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی»فصل نامه پژوهشی ادبی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ،شماره 4

8- " نقش روحانیت در انقلاب اسلامی " ، فصلنامه تخصصی سپهر سیاست انجمن علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ، سال اول ، شماره دوم ، تابستان 1388

9 -"مساله هویت ایرانی در ایران معاصر"،فصلنامه مطالعات سیاسی ، شماره 1 ،پاییز   1387

10  " سه  ضلع انقلاب اسلامی ایران " ؛ فصلنامه مطالعات سیاسی ؛ شماره 25 ؛ پاییز  1393

11 رهبری و حفظ انقلاب در ایران و مصر؛ تحلیلی بر نقش محمد مرسی در شکست انقلاب مصر، فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی،شماره 16،تابستان   1394 

12-کاریزمای وبر و القای ماهیت پوپولیستی، ماهنامه زمانه، دوره جدید، شماره 90، مرداد  1389

13 - ایران معاصر: جریانات فکری و لایه های هویت ملی ما، ماهنامه زمانه، شماره 78، اسفند 1387

14 - ‹‹ سیاست خارجی روسیه و آمریکا نسبت به بحران سوریه ›› ، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل ، دوره 8 ، شماره 32 ، زمستان 1394 

 

 

 

 ج ) نقد کتاب

1ـ « چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت » نوشته کاظم علمداری ، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهارم ، شماره 2 ،1382

2ـ « دنیای 2000 سیاست ، اقتصاد و فرهنگ در قرن بیست و یکم » نوشته جان نیزبیت ، پاتریشیا آبردین ، ترجمه ، ناصر موفقیان ، کتاب ماه علوم اجتماعی ، سال ششم ، شماره نهم و دهم ، تیر و مرداد 1382

3ـ « تأمل در مبانی و دموکراسی » آلن دوبنوا ، ترجمه بزرگ نادرزاد، کتاب ماه علوم

 اجتماعی ، سال هشتم ، شماره اول و دوم ، آبان و آذر 1383

     4- Book Review:“ Why Iran Lagged Behind and the West Moved Forwar? ,Discourse, Volume 7, Summer  2005  

 

 

  د) راهنمایی  35  پایان نامه کارشناسی ارشد     و       راهنمایی 2 رساله دکتری علوم سیاسی

 

سمت های اجرایی  و پژوهشی:

1ـ رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی ، از1383 تا 1384

2ـ معاون دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، از 1384 تا  1386

 3- مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  1387-  1386

4 – مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از شهریور 1394 تاکنون

 

 تدریس:

1ـ تدریس دروس تخصصی علوم سیاسی در حوزه های : اندیشه سیاسی در اسلام و ایران ، نوسازی و دگرگونی سیاسی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، انقلاب اسلامی در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم سیاسی تهران مرکز از سال 1378 تا کنون

2 – تدریس دروس بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی؛ مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام؛ سمینار انقلاب اسلامی ایران  در دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم سیاسی و اندیشه سیاسی در اسلام ، در دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی از سال 1384 تاکنون

3 – تدریس دروس  انقلاب اسلامی ایران، جامعه شناسی سیاسی ایران، و مسائل توسعه سیاسی ایران، در دوره  دکتری علوم سیاسی، در دانشکده علوم سیاسی تهران مرکزی از سال  1391 تاکنون

4-تدریس دروس کارشناسی ارشد مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام، و مباحث عقلی اندیشه سیاسی در اسلام در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

5-تدریس درس اندیشه سیاسی آیت ا... خامنه ای در رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دوره دکتری دانشگاه شاهد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵علوم سیاسی و معارف اسلامیدانشگاه امام صادق(ع)
کارشناسی ارشد۱۳۷۷علوم سیاسی و معارف اسلامیدانشگاه امام صادق (ع)
دکتری۱۳۸۲علوم سیاسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیعضو هیات علمی و رئیس دانشکده علوم سیاسیرسمی قطعیتمام وقت۱۷