علی بهرامی نژاد

مشخصات شخصی:

 • وضعیت: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • گروه آموزشی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • مرتبه علمی: استادیار  تاریخ و محل تولد: 1342 بافت کرمان
 • ali.b.nejad@gmail.com  :ایمیل 

مشخصات تحصیلی:

 • دکترا گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کارشناسی ارشد: گرایش فقه و حقوق اسلامی مدرسه عالی شهید مطهری
 • کارشناسی: فقه و حقوق اسلامی مدرسه عالی شهید مطهری
 • دیپلم: علوم تجربی
 • دروس حوزوی: خارج فقه و اصول به مدت 15سال
 •  

سمت های اجرایی:

 • مسئول دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع دانشگاهی ولی عصر(عج) سال 76الی79
 • مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی

 

سوابق آموزشی:

 • تدریس دروس تخصصی مقطع کارشناسی:از سال1374 تاکنون
 • تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد: از سال 1389تاکنون
 • تدریس دروس مقطع دکترا: سال1393

 

سوابق پژوهشی:

 •  مقاله تحت عنوان حجیت شهرت فتوایی، کتاب تحت عنوان احادیث فقهی(درایه الحدیث) کتاب تحت عنوان تحلیل افکار آیت الله بروجردی در دست چاپ، کتاب تحت عنوان تحلیل افکار آخوند خراسانی در نهضت مشروطه، در دست چاپ، کتاب تحت عنوان تحلیل افکار علامه امینی در دست چاپ.

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۱فقه وحقوقمدرسه عالی شهیدمطهری
کارشناسی ارشد۱۳۶۷فقه ومبانیمدرسه عالی شهیدمطهری
دکتری۱۳۸۹فقه ومبانیعلوم تحقیقات