علی بحرینی

 

مشخصات شخصی:

مرتبه علمی:  استاد یار

تاریخ تولد: 1346

محل تولد: بهبهان

ایمیل:  a.bahraini@iauctb.ac.ir

سوابق تحصیلی:

 دکتری:  ریاضی محض-گرایش آنالیز- دانشگاه سمنان

کارشناسی ارشد:  ریاضی محض -گرایش آنالیز ریاضی (تقریب و میانگین پذیری در جبرهای لیپشیتس و فضای ایده آل ماکسیمال آنها)-دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران-موسسه ریاضیات دکتر غلامحسین مصاحب) 1374

کارشناسی: دبیری ریاضی - دانشگاه شیراز- 1368

 

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

  زمینه های پژوهشی:


  سوابق آموزشی:

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸دبیری ریاضیشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۴ریاضی محضدانشگاه خوارزمی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)