عبداله برادران

مشخصات فردی

 

 • نام و نام خانوادگی : آقای دکتر عبداله برادران
 • مرتبه علمی:دانشیار
 • تحصیلاتدکتری
 • گروه آموزشیآموزش زبان انگلیسی
 • مرتبه استخدامی پایه 28
 • تاریخ تولد:  1323
 • محل تولدنیشابور 

 

مشخصات تحصیلی

 •             دکتری:  رشته آموزش  زبان انگلیسی  -  سال اخذ مدرک   1377 واحد علوم تحقیقات
 •            کارشناسی  ارشد:  آموزش زبان انگلیسی -  سال اخذ مدرک 1367  دانشگاه علامه طباطبائی
 •             کارشناسی : رشته زبان انگلیسی  - سال اخذ مدرک 1357 دانشگاه علامه طباطبائی

 

سمت های اجرایی  (مسئولیت  اجرایی و عضویت در هیات ها / شوراها)

 

 1. عضو هیئت علمی تمام وقت واحد تهران مرکزی و مدیر گروه دوره های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
 2. رئیس دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی  از سال 1377-1369
 3. رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1382-1379
 4. معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی از 1391-1382
 5. رئیس شورای پژوهشی منطقه 8  از 1391-1387
 6. قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- رئیس کمیته اجرائی امور علمی دانشجویان
 7. مجاهد و ایثارگر در واحد تهران مرکزی 1391-1385
 8. رئیس شورای پژوهشی واحد تهران مرکزی 1391-1382
 9. رئیس شورای انتشارات واحد تهران مرکزی 1391-1382
 10. عضو شورای بررسی و جذب هیئت علمی واحد تهران  مرکزی به مدت 5 سال 
 11. عضو کمیسیون موارد خاص واحد تهران مرکزی به مدت 10 سال 
 12. عضو کمیسیون معاملات واحد تهران مرکزی به مدت 5 سال 
 13. عضو شورای فرهنگی واحد تهران مرکزی به مدت 5 سال 
 14. عضو کمیته تخصصی گروه زبان و ادبیات انگلیسی منطقه 8 جهت تعیین صلاحیت علمی متقاضیان تدریس در دانشگاه به مدت 4 سال 
 15. عضو کمیته علمی کنگره بین المللی نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی 1391-1387
 16. عضو ستاد برگزاری همایش دانشگاه آزاد اسلامی ، ربع قرن تلاش و بالندگی
 17. عضو شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه 8 به مدت 5 سال
 18. عضو کمیسیون طرحهای تحقیقاتی منطقه 8  به مدت 5 سال 
 19. دبیر کمیته اجرائی برگزاری کرسیهای نظریه پردازی ، نقد و مناظره  به مدت 5 سال 
 20. عضو کمیته کارآفرینی واحد تهران مرکز به مدت 5 سال 
 21. عضوکمیته راهبردی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه به مدت 5 سال 
 22. عضوء کمیته منتخب واحد تهران مرکز در سال 1382 به مدت 3 سال 
 23. عضوء ستاد عالی بزرگداشت هفته پژوهش 1391-1387
 24. رئیس شورای انتشارات منطقه 8 دانشگاه 1391-1387
 25. در حال حاضر رئیس مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم و رئیس دانشکده زبانهای خارجه , مدیر گروه تحصیلات تکمیلی و دکتری زبان انگلیسی .
 26. رئیس اولین کنفرانس ملی نشانه شناسی و ارتباط نقش آن  در مطالعات ترجمه ، مطالعات فرهنگی ، علوم انسانی و هنر در اردیبهشت سال 1395
 27. رئیس شورای فرهنگی , اجتماعی مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص).
 28. رئیس کمیته انظباطی بدوی دانشجویی دانشکده زبانهای خارجی .

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی و خارجی 

 

 1. تأثیر ریسک کردن در کارگروهی بر توانایی نگارش فراگیرندگان زبان انگلیسی در ایران به زبان انگلیسی
 2. تأثیر استفاده از تکنولوژی رایانه ای در افزایش توان تلفظی دانشجویان زبان انگلیسی
 3. اثرات پیش زمینه فرهنگی برروند آزمون دادن دانشجویان انگلیسی آموز ایرانی در انجام آزمونهای Cloze ( به زبان انگلیسی )
 4. اهمیت بررسی و تدریس فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
 5. تأثیر فرهنگ زبان مقصد بر درک مطلب شنیداری زبان آموزان ایرانی
 6. تاثیر فرمول CFG بر آزمونهای لغت چهار گزینه ای و بله/خیر
 7. The Impact of CALL Technology on Improving EFL Learners’ Pronunclalion Power.
 8.  The Impact of Online Chatting on EFL Learners’ Oral Fluency
 9.  The Effect of Colllaborative Risk Taking on Learners’ Writing Ability of Iranian English Students.
 10.  The Effect of Task Repetition on Pragmatic Awareness of Iranian EFL Learners.
 11. The Impact of Cultural Background of Iranian students Test Taking Affair Regarding Cloze Tests.
 12. The Impact of Teaching Culture to the Iranian Students of English as a Foreign Language.
 13. The Impact of Target Culture on Listening Comprehension of Iranian EFL Learners.
 14.  The Impact of formula on Multiple Choice and yes/no Question
 15. The Impact of Scaffolding on The Iranian EFL Learners English Academic Writing
 16. . A Study of The Role of Collaborative Negotiation in The Acquisition of Lexical Meaning.
 17.  Comparing the Effect of Difficult Words and Key Cohesive Lexical Chain on Iranian EFL Learners Reading Comprehension.
 18. . Investigating The Relationship between Iranian EFL Teachers’ Teaching Styles and Their autonomy.
 19. . The Effect of Self Correction on Extroverted and Introverted Intermediate EFL Learners’ writing Improvements.
 20. . The Difference Between Extrovert / Introvert EFL Learners Cooperative Writing.
 21.  Exploring The Relationship Between Iranian EFL Teachers’ Styles and Their Total Autonomy.
 22.  The Role of Critical Discourse Analysis (CDA) in Translations of The Book: An Introduction to Sociology; on the Basis of Fairclough’s Model.
 23.  Investigating The Relationship Between Iranian EFL Teachers’ Teaching Styles and Their Neuro-linguisti Programming.
 24.  On The Reationship Between Iranian EFL Teachers Perfectionism and Their Reflectivity.
 25.  The Impact of Correction for Guessing Formula on MC and yes/no Vocabulary Test Scorcs.
 26.  The Comparative Effect of Using Electronic Short Story Books and Traditional Printed Texts on EFL Learners’ Reading Comprehension.
 27.  The Comparative Effect of Top-down Processing and Bottom-up Processing Through TBLT on Extrovel and Introvert EFL Learners’ Reading Comprehension.
 28.  The Comparative Impact of Using Intensive Reading and Task-Based Reading Activities on Intermediate Iranian EFL Learners Writing Abilities.
 29. The Relationship between Teaching Styles and Autonomy among Iranian Female EFL Teachers , Teaching at Advanced Levels .
 30. The Relationship Between EFL Teachers' Efficacy of Classroom Management and Their  Personality .
 31. The Impact of Utilizing computer Assisted Language Learning on EFl Learners ' Foreign  Accent Reduction .
 32. Comparing  the Effect of Structured  Pre-Task Planning  in L1 and  L2  on EFL   Learners'  English Wriring Performance .
 33. The Relationship  between  Learner  Autonomy  and Vocabulary  Learning  Strategies  in Iranian EFL  Learners  With Different   Language  Proficiency Level .
 34. Cognitive Strategy Instruction: Using L1 during L2  paragraph  Development  process.
 35. The Study of Ideological Manipulation in Persian Translations of Noam Chomsky 's Media Control Based on Farahzad's Translation Criticism Model.
 36. Impact  of Station  Teaching on EFL Learners' Vocabulary  Retention .
 37. The Role of Translation Industry in Knowledge Based Ecconomy: cultural / scientific Investment or loss of money.

 

 
تالیفات
 
 1. Principle and Theories of Translation
 2. General  English Through Reading
 3. English for the Students of Persian  Literature
 4. کمردرد و شیوه های پیشگیری
 5. آرتروز و نحوه مدارا با آن
 6. دائره المعارف بمن بگو چرا؟(جلد نهم)
 7. دائره المعارف بمن بگو چرا؟(جلد دهم)
 8. English for the Students of Applied Chemistry
 9. English for the Students of Pure Chemistry

 

مقالات ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای علمی

 

 1. " The Impact of Group Work Risk Talking on writing Skill (نفر اول)
 2. " The Effects of Multimedia CALL on Vocab Learning "(نفر اول )
 3.  ارزیابی زبان و کیفیت آزمونها ( نفر اول)

 

 افتخارات /سایر

 

 1. .لوح تقدیر عضو هیئت علمی برگزیده در دانشگاه در دهمین سال تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی از ریاست محترم دانشگاه
 2. لوح تقدیر همیاری در همایش بررسی مسائل آموزش زبان انگلیسی در واحدتهران شمال
 3. لوح تقدیر معاون پژوهشی برگزیده در سال 85 ، از ریاست محترم دانشگاه
 4. دریافت لوح تقدیر بهترین نویسنده کتاب دنیای هنر در حوزه مدیریت خانواده درجشنواره کتابهای آموزشی رشد
 5. لوح تقدیر شرکت در کارگاه بررسی و بهینه سازی شیوه و روشهای انجام فعالیت های عمده آموزشی
 6. دریافت گواهینامه شرکت در کارگاه مدیریت آموزش عالی ویژه معاونین پژوهشی
 7. دریافت گواهینامه شرکت در کارگاه مدیریت استراتژیک ویژه مسئولین دانشگاه
 8. دریافت گواهینامه شرکت دردوره آموزشی- مدیریت و رهبری درآموزش عالی در دانشگاه آکسفورد انگلستان
 9. لوح تقدیر مشارکت فعال در سلسله همایشهای سند چشم انداز در افق 1404
 10. دریافت لوح تقدیر مدیر پژوهشی برتر در پنجمین جشنواره سراسری پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال88 ، از ریاست عالیه دانشگاه

 

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی

 

نظارت  ؛ مدیریت و هدایت  کلیه فعالیتهای های پژهشی واحد ؛ ارائه مقالات تخصصی isi و علمی و پژوهشی و ترویجی در ژورنالها و مجلات داخلی  و خارجی  برگزاری همایش ها , کنفرانش  ها و حضور در مجامع بین الملی با رائه مقاله

 

 

اجرای طرح  پژوهشی

 

  مجری طرح ترجمه محتوی وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سوابق آموزشی

 

 1.  تدریس دروس کارشناسی آموزش و مترجمی زبان انگلیسی در سالهای 67 تا 77  در واحد تهران مرکزی ،رودهن ، واحد تهران جنوب ،  واحد تهران شمال
 2. تدریس دروس دوره های کارشناسی ارشد آموزش و مترجمی زبان انگلیسی در واحد تهران مرکزی ، واحد تهران جنوب ،  شهر قدس و بندر عباس و مرکز تحصیلات تکمیلی در واحد تهران مرکزی 
 3.  تدریس دروس  تهیه و تدوین مطالب آموزشی و مطالعات یادگیری زبان دوم و مطالعات فراگیری زبان اول هر کدام دو واحد در مقطع دکتری به دانشجویان دکتری آموزش زبان واحد قشم
 4.  هدایت و راهنمایی بیش از 70 پایان نامه دانشجویان ارشد زبان انگلیسی
 5.  مشاوره بیش از 100 پایان نامه ارشد زبان انگلیسی
 6.  همکاری در زمینه های آموزشی و پایان نامه با واحدهای دانشگاهی تهران جنوب و علوم و تحقیقات شهر قدس و علوم و تحقیقات تهران
 7.  تدریس دروس تخصصی زبان انگلیسی به دانشجویان دوره دکتری دارو سازی به مدت 6 نیمسال
 8.  تدریس درس زبان تخصصی به دانشجویان دکتری مدیریت واحد قشم یک نیمسال
 9.  داوری پایان نامه های دانشجویان دکتری آموزش زبان انگلیسی در واحد علوم و تحقیقات تهران

 

 

آدرس پست الکترونیکی

 

a.baradaran@iauctb.ac.ir

baradaranabdollah@yahoo.com

abdollah baradaran 1@gmail.com

 

آدرس صفحه شخصی

 

http://a-baradaran-english.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۳آموزش زبان انگلیسیعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۵۷آموزش زبان انگلیسیعلامه طباطبائی
دکتری۱۳۷۷آموزش زبان انگلیسیآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)