امیر بیات ترک

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:استادیار.
 • تاریخ تولد:1346 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: Ami.Bayat_tork@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مدیریت صنعتی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1383
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران،  1375.
 • کارشناسی:مدیریت صنعتی . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران ،  1370 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • مدیریت تکنولوژی

افتخارات :

 

 • رتبه اول کنکور دکتری
 • رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی :
 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰مدیریت صنعتیآزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مدیریت صنعتیآزاد اسلامی
دکتری۱۳۸۳مدیریت صنعتیواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)