علی بیژنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷جغرافیااصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲جغرافیاعلوم تحقیقات
دکتری۱۳۸۸جغرافیاعلوم تحقیقات

توضیحات

مشخصات شخصی :             

 • مرتبه علمی : استادیار
 • تاریخ تولد :1350
 • محل تولد : کهگیلویه
 • ایمیل : Ahm. bijani3So@yahoo.com

 

مشخصات تحصیلی :

 • دکتری : جغرافیا       گرایش :سیاسی          دانشگاه : علوم در تحقیقات تهران
 • کارشناسی ارشد : جغرافیای سیاسی         گرایش : سیاسی            دانشگاه :
 • کارشناسی  :جغرافیای انسانی و اقتصادی    دانشگاه :  اصفهان    
 • دیپلم : فرهنگ و ادب

سمت های اجرایی :

 • ریاسیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
 • ریاسیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

 

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی

 • کالبد شکانی جنبشهای قومی خوزستان
 • عوامل خارجی تاثیر گذار بر اعراب حوزستان سنجش میزان سرمایه اجتماعی محله های شهر گچساران
 •  بررسی وضعیت قوم عرب و کرد و نقش آنها در جنگ تحمیلی
 •  عوامل موثر در جابجایی جمعیت نواحی روستایی شهرستان اسلام شهر

زمینه های پژوهشی :

 • سیاسی – امنیتی – اجتماعی – مرز – شیعه جهان اسلام

سوابق آموزشی :

 • تدریس در دانشگاه امام حسین – پیام نور و از سال 1383 در دانشگاه آزاد اهواز – تهران مرکز