علی عزآبادی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:استادیار
 • تاریخ تولد:1347  
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: aliezabadi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری:شیمی محض  -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1383
 •  کارشناسی ارشد: شمی محض - آلی . دانشگاه صنعتی شریف 1372.
 • کارشناسی: ریاضی. دانشگاه صنعتی شریف  1365 .

 

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :
 

سنتز کل

کاربرد نانو کاتالیزگرها در سنتز مواد آلی و طبیعی

 

  

سوابق اجرایی :

 

 • مدیر دفتر ارتباط با صنعتی
 • سر دبیر مجله شیمی مرکز نشر دانشگاهی
 • مدیر گروه انتشارات مدرسه
 • مدیر گروه شیمی
 •  

افتخارات  :

                 برگزیده کتاب سال دانشجویی (83)

                 تقدیر در جشنوار ارشد (84)

                برگزیده کتاب سال از سوی دانشگاه تهران (82)

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵شیمی کاربردیصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۸شیمی محض-آلیزنجان
دکتری۱۳۸۳-آزاد- علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)معاون دانشکده علوم پایه(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)