آرمین فاضل زاد

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1350 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: Arm.fazelzad@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: زبان و ادبیات آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.1383
 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران ،  1374.
 • کارشناسی: مترجمی زبان آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران ،  1369 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • آموزش
 • ترجمه

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹مترجمی زبان المانیآزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴آموزش زبان آلمانیآزاد اسلامی
دکتری۱۳۸۳زبان وادبیات آلمانیآزاداسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)