آناهیتا سادات قائم مقامی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار پایه 18
  • تاریخ تولد6/4/1342
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: anahita.ghaemmaghami@gmail.com

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: زبان و ادبیات فرانسه
  •   رشته: زبان فرانسه        گرایش: ادبیات          سال اخذ مدرک 1382– نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  •  کارشناسی ارشد: رشته زبان و ادبیات فرانسه – گرایش ادبیات– سال اخذ مدرک 1372 – نام دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
  • کارشناسی: رشته زبان فرانسه– گرایش مترجمی– سال اخذ مدرک 1369– نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سمت های اجرایی: از سا ل 1375عضو هیات علمی و از همان سال تا 1377سرپرست اداره بورسها و فرصتهای مطالعاتی

از سال 1377 به مدت 4 ماه سرپرست اداره انتشارات

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی: تالیف 14 مقاله ( با موضوعات ادبی و نقد) تالیف کتاب به زبان فرانسه- ترجمه 6 مقا له ( با موضو عات ادبی –نقد – علمی و پزشکی) فارسی به فرانسه و به عکس

از سال 1385 تا کنون راهنمای بیش از 30 رساله کار شناسی ارشد و مشاور و داوری ده ها رساله کار شناسی ارشد. 3 مشاور دکتری ادبیات و در حال حاضر راهنمای 2 رساله دکتری و 6 رساله کارشناسی ارشد.

 زمینه های پژوهشی: بیشتر تالیف در زمینه ادبیات و نقد و تالیف کتاب
 
سوابق آموزشی: از سال 1372 تا 1375 استاد مدعو از 1375 عضو هیات علمی تا کنون. 11 سال نیز تدریس کارشناسی ارشد و 3 سال نیز تدریس دکتری.      

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹مترجمی زبان فرانسهآزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲زبان و ادبیات فرانسهآزاد اسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۲زبان وادبیات فرانسهآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)