اکرم گلشنی

مشخصات شخصی:

 • نام و نام خانوادگی : اکرم گلشنی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • تاریخ تولد : 1343
 • محل تولد : تهران
 • ایمیل: dr.ak.golshaniqg.mail.com

 

مشخصات تحصیلی :

 • دکتری : زبان و ادبیات فارسی                                گرایش :                   دانشگاه : علوم وتحقیقات تهران
 • کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی                گرایش :                   دانشگاه :اصفهان
 • کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
 • دیپلم : اقتصاد

 

 

سمت های اجرایی :

 

تجربیات پژوهشی - دانشگاهی :

 • عضو مولف در فرهنگ بزرگ سخن
 • عضو مولف در فرهنگ روز سخن
 • عضو مولف در فرهنگ کنایات سخن
 • عضو مولف در فرهنگ فشرده سخن
 • تالیف کتاب طب و بازتاب مضامین طبی در ادب فارسی
 • نشر مقاله باورهای عامیانه طبی در ادبیات فارسی (فصل ؟ علمی واحد تهران مرکز)
 • نشر مقاله نگاهی به طب و بازتاب آن در ادب فارسی
 • تدریس در مقطع کارشناسی ارشد به مدت 12 سال
 • راهنمایی ، مشاوره و داوری رسالات دانشگاهی
 •  

زمینه های پژوهشی :

فرهنگ نویسی – پژوهش های میان رشته ای (ادبیات و روان شناسی)

 

سوابق آموزشی :

تدریس در دانشگاه از سال 1376 ،1393 تدریس در آموزش و پرورش به مدت 7 سال

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴زبان و ادبیات فارسیدانشگاه اصفهان انتقالی به تربیت معلم
دکتری۱۳۸۱زبان و ادبیات فارسیواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)