افسون گودرزپور عراق

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار .
 • تاریخ تولد:1350 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: Afs.goudarz pour aragh@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: زبان و ادبیات آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1387
 •  کارشناسی ارشد: آموزش زبان آلمانی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1375.
 • کارشناسی:مترجمی زبان آلمانی . دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1373 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • آموزش
 • ادبیات

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مترجمی زبان آلمانیدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آموزش زبان آلمانیدانشگاه آزاد اسلامی
دکتری۱۳۸۷زبان و ادبیات آلمانیآزاد اسلامی علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)