آنیتا هایراپطیان

مشخصات شخصی:

آنیتا هایراپطیان

 

 • مرتبه علمی: مریی
 • تاریخ تولد: 29/05/1348
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل:

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری:
 •   رشته:     زبان انگلیسی   گرایش:   ادبیات انگلیسی        سال اخذ مدرک – 2013نام دانشگاه دانشگاه دولتی ایروان - ارمنستان
 •  کارشناسی ارشد: رشته زبان و ادبیات انگلیسی– گرایش – سال اخذ مدرک 1374– نام دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 • کارشناسی: رشته مترجمی انگلیسی– گرایش – سال اخذ مدرک1371 – نام دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

 

سمت های اجرایی:

مدیر گروه انگلیسی عمومی- 1392 – ادامه دارد

معاون گروه انگلیسی 1390-1392

مدیر گروه دوره های پودمانی مترجمی انگلیسی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 15 – 1388-1390

راه اندازی آزمونهای بین المللی     TOEFL    در مرکز آزمون دانشگاه ازاد اسلامی از سال 2004 (ادامه دارد) با همکاری موسسه                                 و نماینده رسمی آن موسسه           ETS   در مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر پزوهش دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی 1379-1383

سرپرست اداره  بازرسی آموزشی ( در اداره کل برنامه ریزی آموزشی) تهران مرکزی  1377-1379

 

 

 

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

ترجمه کتاب چگونه نمایشنامه مدرن را بخوانیم – انتشارات نوروز هنر 1381

ترجمه کتاب جغرافیای توسعه – نشر کلمه 1381

ویرایش کتاب روان شناسی و مراقبت از سلامت – نشر شید اسب 1383

ترجمه کتاب حرکت به سوی تعادل "                  "  - نوروز هنر – 1393

 

 

 

زمینه های پژوهشی:
  تاثیر متفکران غیر امریکایی برنظریه های ادبی متفکران امریکایی در نیمه دوم قرن بیستم – (به زبان انگلیسی) فصلمامه ادبی دانشگاه دولتی ایروان (ارمنستان) – 2010

 • نظریه های ادبی غالب برنمایشنامه های امریکایی در نیمه دوم قرن بیستم- (به زبان انگلیسی) – فصلنامه ادبی دانشگاه دولتی ایروان (ارمنستان) – 2011
 • ویلیام سارویان و مفهوم مسئولیت اخلاقی – ( به زبان ارمنی) – مجله ادبی گارون (ارمنستان) – شماره 9و 10 -2011
 • معضل فردیت در آثار تنسی ویلیامز و آرتور میلر- (به زبان ارمنی) – مجله ادبیات گارون(ارمنستان) شماره 5و6 - 2011

  

سوابق آموزشی:

تدریس دورس نماشنامه 17-20- نمایشنامه رنسانس- شعر – رمان قرن 20 – مکتب های ادبی – نقد ادبی و ..... در مقطع کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد تهران مرکز
دکتری۲۰۱۳ادبیات انگلیسیدانشگاه ایروان - ارمنستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)