علی اصغر حلبی

مشخصات شخصی:

  • نام ونام خانوادگی: علی اصغرحلبی
  • مرتبه علمی:استاد یار
  • تاریخ تولد: 1323
  • محل تولد:  اردبیل
  • ایمیل:

 

مشخصات تحصیلی:

  • دکتری:زبان و ادبیات فارسی   گرایش:ادبی    دانشگاه : انگلستان
  • کارشناسی ارشد:زبان وادبیات فارسیگرایش:  فلسفی   دانشگاه :
  • کارشناسی : فلسفه               دانشگاه :
  • دیپلم : ادبی

 

سمت های اجرایی:

نداشتم

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی :

 

 

زمینه های پژوهشی:

فلسفه و ادبیات

سوابق آموزشی:

  • 28 سال تدریس

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریزبان و ادبیات فارسیادینبرگ

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)