عبداله جلیل مژدهی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی.
 • تاریخ تولد:1330 
 • محل تولد: سنندج
 • ایمیل: abd.jalil_mojdehi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 •  کارشناسی ارشد:طراحی شهری /معماری ،  دانشگاه پرت / شهید بهشتی ، آمریکا / ایران ،1356/1360.

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • اصول طراحی مفهومی در معماری

 

افتخارات :

 

 • منتخب در مسابقه طراحی سینما آزادی تهران
 • منتخب در مسابقه طراحی سفارت ایران در قزاقستان
 • منتخب در مسابقه طراحی مرکز فرهنگی الغدیر در تهران
 • منتخب در مسابقه بین المللی طراحی شهری شهر دانشگاهی UCSBآیلاویستا

 

سوابق اجرایی :
 

طراح معماری در دفتر ساختمانی جنگلی و مراتع کشور در تهران

طراح معماری در دفتر مشاور اکملی در تهران

طراح ارشد طراحی شهری در شرکت توسعه شهر نیویورک (PDC)

آ

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۵۶معماری- طراحی شهریشهید بهشتی - پرت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هئیت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)