علیرضا کریمی مقدم

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:مربی.
 • تاریخ تولد:1354 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: َAli .karimi_moqadam@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 •  کارشناسی ارشد: ارتباط تصویری . هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  1381.
 • کارشناسی: ارتباط تصویری . هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .1376  .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • انیمیشن
 • گرافیک
 • تصویر سازی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶ارتباط تصویریهنر و معماری آزاد
کارشناسی ارشد۱۳۸۱ارتباط تصویریهنر و معماری آزاد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هئیت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)