امیررضا کیقبادی

مشخصات شخصی:

 

 •  مرتبه علمی: استادیار
 • تاریخ تولد: 1349
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل:   a.keyghobadi@iauctb.ac.ir
   

مشخصات تحصیلی :

 

 • دکتری تخصصی مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 1377، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • کارشناسی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ 1371، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • دیپلم ریاضی و فیزیک خرداد ماه 1367 تهران

 

سمت های اجرایی :

 

 • مدیر پژوهش دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از 1389 تا 1390
 • معاون دانشکده اقتصاد و حسابداری 

 

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی  :

 

 • مدیر داخلی فصلنامه علمی - پژوهشی ، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مصوب وزارت علوم و نمایه شده در پایگاه  ISC از سال 1388 تا کنون
 • راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 • مشاور پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدیریت

زمینه های پژوهشی:

 

 • مدیریت تولید و عملیات ، سیستم های هوشمند تولید ، سیستم های مکاترونیک
 • مدیریت سرمایه گذاری و ریسک ،  اعتبار سنجی
 • داده کاوی
 • شبیه سازی آماری و کامپیوتری

سوابق آموزشی :

 

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1387 تا کنون
 • استاد دروس : مدیریت تولید و عملیات ، پژوهش عملیاتی I  و  II ، تحلیل آماری پیشرفته، مبانی سازمان و مدیریت

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب: