احمد رضا خزائی

مشخصات شخصی

نام و نام خانوادگی : احمد رضا خزایی

مرتبه علمی: استادیار

تاریخ تولد : ۱۳۴۶

محل تولد :

ایمیل :

 

مشخصات تحصیلی:

دکتری : فقه و حقوق  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم      

کارشناسی ارشد : فقه و حقوق     دانشگاه  ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کارشناسی :زبان و ادبیات فارسی     دانشگاه گیلان

 

سمت های اجرایی  

معاون سیاسی دانشگاه علوم انتظامی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران و گیلان

مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی

عضو دبیر دین پژوهان کشور

عضو بسیج اساتید کشور

رئیس گروه علمی شورای فرهنگ عمومی کشور

سردبیر فصلنامه و نوشه و مطالعات سیاسی دانشگاه علوم انتظامی

 

زمینه های پژوهشی :

فقه و حقوق

 

سوابق اموزشی

تدریس  در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶زبان و ادبیات فارسیگیلان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱فقه و حقوق اسلامیدانشگاه آزاد تهران مرکز
دکتری۱۳۹۴فقه و حقوق اسلامیواحد قم
دکتری۲۰۰۶حقوق بین المللهیومن ساینز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر کروه فقه و مبانی حقوق(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)