احمدخیالی خطیبی

مشخصات شخصی :

مرتبه علمی : استادیار

تاریخ تولد : 1341

محل تولد : تبریز

ایمیل : Ahmad khatibi 840@yahoo.com

 

مشخصات تحصیلی :

دکتری : زبان وادبیات فارسی                          واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد : زبان وادبیات فارسی             دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی : زبان وادبیات فارسی                     دانشگاه آزاد اسلامی

دیپلم : فرهنگ و ادب   

 

سمت اجرایی :

مدیرکل روابط عمومی – مدیردروس عمومی و معارف اسلامی

 

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی :

ارائه مقالات مختلف در زمینه های گوناگون ادبی

 

زمینه های پزوهشی :

موضوعات ادبی – اجتماعی – دینی و فرهنگی

 

سوابق آموزشی :

15 سال سابقه تدریس درآموزش و پرورش و دیگر آموزشگاهها و از سال 75 بطور مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی و از سال 77 بطور بورسیه و رسمی در دانشگاه آزاد اسلامی

 

مقالات

 

  نشریه عنوان مقاله
  توسعه حافظِ حافظ
  توسعه یکه تاز میدان خیال
  کیهان فرهنگی _شماره 838 بانی فرامش شده
  فصلنامه پژوهشی ادبی_دانشگاه آزاد
اسلامی _تهران مرکزی
تمثیل در ادب پارسی
  فصلنامه پژوهشی ادبی_دانشگاه آزاد
اسلامی _تهران مرکزی
خاقانی و تمثیلات
  فصلنامه پژوهشی ادبی_دانشگاه آزاد
اسلامی _تهران مرکزی
صورخیال در غزلیات انوری
  فصلنامه پژوهشی ادبی_دانشگاه آزاد
اسلامی _تهران مرکزی
اسلوب معادله، تمثیل، ارسال المثل
  فصلنامه پژوهشی ادبی_دانشگاه آزاد
اسلامی _تهران مرکزی
عقل از دیدگاه مولوی در دفتر دوم
مثنوی
  فصلنامه پژوهشی ادبی_دانشگاه آزاد
اسلامی _تهران مرکزی
نصیحه الملوکِ غزالی
  مهروناهید صور خیال در شعر ظهیرالدین فاریابی
  فصلنامه پژوهشی ادبی_دانشگاه آزاد
اسلامی _تهران مرکزی
تعریض و اهمیت آن در علوم بلاغی
  ماهنامه روابط فرهنگی ) نشریه
پژوهشی_تحلیلی(
راهکارهای گسترش زبان فارسی در نظام
بین الملل
  فصلنامه مطالعات نقد ادبی_دانشگاه آزاد
اسلامی_تهران مرکزی
بررسی رمزونماد در حدیقه سنایی
  مهر و ناهید  تصویر سازی در شعر اثیرالدین
اومانی
  دانشنامه_علوم تحقیقات تمثیل در سبک هندی

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۴دانشگاه آزاد اسلامی
دکتری۱۳۸۰دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)