علی اکبر خسروی بابادی

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی : علی اکبر خسروی بابادی

وضعیت : عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی

گروه آموزشی:علوم تربیتی 

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل : Ali.Khosravi_Babadi@iauctb.ac.ir

مشخصات تحصیلی:

دکتری: دکتری برنامه ریزی درسی  از دانشگاه علوم تحقیقات

کارشناسی ارشد: روان شناسی تربیتی از دانشگاه علوم تحقیقات

کارشناسی:روان شناسی کودکان استثنایی از دانشگاه تربیت معلم 

سمت  اجرایی:

مدیر گروه علوم تربیتی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷کودکان استثناییدانشگاه تربیت معلم
کارشناسی ارشد۱۳۶۹کودکان استثناییدانشگاه آزاد تهران مرکز
دکتری۱۳۷۷کودکان استثناییواحد تحصیلات تکمیلی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)