امین محمودی کبریا

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:دانشیار
 • تاریخ تولد:1353 
 • محل تولد: رشت 
 • ایمیل: a_ mahmoodi@iauctb.ac.ir
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: ریاضی محض - . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1385
 •  کارشناسی ارشد: ریاضی محض . دانشگاه امیرکبیر 1379.
 • کارشناسی: ریاضی محض . دانشگاه رازی کرمانشاه . 1377 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • آنالیز هارمونیک
 • آنالیز تابعی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷ریاضی محضرازی کرمانشاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۹ریاضی محضامیرکبیرتهران
دکتری۱۳۸۵ریاضی محضآزاد- علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)سرپرست گروه ریاضی محض(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)