آزاده محرابیان

 

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1354  
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: @iauctb.ac.iraza.mehrabiyan   
   

 

مشخصات تحصیلی :

 

 •  دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1385 
 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد بین الملل، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، سال 1378
 • کارشناسی علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1376

 

سمت های اجرایی :

 

 • مدیر پژوهش دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، سال 1387-1386

 

 

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی  :

 

 • - همکار تحقیقاتی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی سال های 1381-1379.
 •  - همکار تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سال های 82-.1381
 • -  مدیر پژوهش دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، سال 1386-1385.
 • - مشاور اقتصادی مرکز پژوهش های ساختمانی ایران، از سال 1386 تاکنون.

 

زمینه های پژوهشی  :

 

اقتصاد خرد 1 ، اقتصاد خرد2 ، اقتصاد سنجی ، مالیه عمومی و خط مشی دولتها

   

سوابق آموزشی :

 

 • - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی ، دانشکده اقتصاد و حسابداری، گروه اقتصاد بازرگانی و حمل و نقل، 1379 تاکنون.
 • - استاد اقتصاد دانشگاه جامع علمی و کاربردی دانشکده صنایع ایران 1388-1384.
 • _ استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده اقتصاد و مدیریت، سال 1385 تا 1390.

 •  

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب:

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶اقتصاد نظریواحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸علوم اقتصادیعلامه طباطبائی
دکتری۱۳۸۵اقتصادواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)