علی نعمتی

 

       الف) مشخصات شناسنامه‌ای‌

                    نام و نام خانوادگی: علی نعمتی

                                   مرتبه علمی  : استادیار

       ب) سوابق تحصیلی وعلمی

            ۱- دکتری حسابداری       

            ۲- استادیارپایه۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری، گروه حسابداری از سال ۱۳۷۶ تاکنون.

            ۳- راهنما ومشاور پایان نامه های دانشجویان فوق لیسانس حسابداری ومدیریت از سال ۱۳۹۱ تاکنون

 

    ج) سوابق  پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله/ کتاب

محل چاپ

۱

تألیف کتاب حسابداری صنعتی ۳

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

۲

تألیف کتاب مدیریت مالی  ۱

انتشارات برایند پویش

۳

تألیف کتاب مدیریت مالی  ۲

انتشارات نگار نو

۴

تألیف کتاب مدیریت مالی پیشرفته 

انتشارات نگار نو

۵

تالیف فرهنگ تخصصی حسابداری (دو سویه)

 

انتشارات نوآوران دانش

۶

بررسی تطبیقی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه در ایران با کشورهای جنوب شرقی ‌آسیا

دانش و پژوهش حسابداری، فصلنامه انجمن حسابداری ایران، شماره ۱۸

۷

 

نحوه ترکیب ساختار سرمایه در کشورهای آسیای جنوب شرقی (مالزی، تایلند، استرالیا و سنگاپور)

نشریه علمی تخصصی- ندای دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شماره ۲۳

۸

بررسی و ترکیب ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نشریه علمی تخصصی- ندای دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شماره ۲۴

۹

بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت‌ها در ایران

پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد مرکز شماره ۸

۱۰

علل ساختار متفاوت سرمایه در ایران با کشورهای جنوب شرقی آسیا

پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد مرکز شماره ۱۱

۱۱

بررسی رابطه روش‌های تأمین مالی با رشد سود آوری شرکت‌های صنایع داروئی در ایران

 

مجله علمی وپژوهشی دانشکده اقتصاد وحسابداری واحد تهران مرکزی

۱۲

بررسی تطبیقی اثر ساختار سرمایه‌ بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با کشورهای آسیای جنوب شرقی براساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه ای

 

پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد مرکز شماره ۴۲تابستان ۹۸

۱۳

اثر ساختار سرمایه‌ بر سودآوری شرکت‌های کشورهای آسیای جنوب شرقی براساس  رگرسیون پنل آستانه ای هانسن

 

فصلنامه اقتصادمالی دانشکده اقتصاد وحسابداری واحد تهران مرکزیشماره ۴۶ بهار ۹۸

۱۴

Leasing and a comparison between the different lease rental calculations in Iran

International journal of business and management

 

۱۵

Determinants of capital structure in Iran

ISI

Life Science Journal  ۲۰۱۲;۹(۴)

۱۶

Determinants of capital structure; A Study of Manufacturing Companies in Iran  

ISI

Life Science Journal  ۲۰۱۲;۹(۱s)

۱۷

Journal of Applied Sciences Research

Capital Structure: Investigation to Find Problems of Capital Flight in Iran

 

 

 

       

     د ) عضویت در مجامع حرفه ای

    ۱- عضو انجمن حسابداری خبره ایران از سا ل ۱۳۸۸ تاکنون.

   ۲- عضو انجمن حسابداری ایران از سال ۱۳۸۴ تاکنون.

    ۳ - عضو انجمن حسابداری مدیرت از سال ۱۳۹۳ 

 

   ح) سوابق فرهنگی  :

سخنرانی با موضوع:

  •  " بررسی اعداد در زندگی اجتماعی از دید گاه اسلام و قرآن"

برگزار کننده:     

  • کانون قرآن و عترت دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مدیریت صنعتیعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵مدیریت مالیآزاد واحد مرکز
دكتری حرفه ای۱۳۸۹مدیریت مالیUSM
دکترای تخصصی۱۳۹۷حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

ساعات حضور