علی پورمنوچهری

مشخصات شخصی:

 • مرتبه ی علمی:           استادیار
 • تاریخ تولد:                1345
 • محل تولد:                 تهران
 • ایمیل:            poormanuchehri@jmail.com           

 

  مشخضات تحصیلی:

 • دکتری:  الهیات و معارف اسلامی              گرایش:  فقه ومبانی حقوق       دانشگاه:  آزاد اسلامی
 • کارشناسی ارشد: الهیات و معارف اسلامی    گرایش:  فقه ومبانی حقوق       دانشگاه:  آزاد اسلامی
 • کارشناسی: الهیات و معارف اسلامی                                                 دانشگاه: آزاد اسلامی
 • دیپلم:علوم تجربی

 

 سمت های اجرایی:    

 • معاون گروه معارف اسلامی سال 1376

 

  تجربیات پژوهشی-دانشگاهی:

 • مقاله ورودمتجنس به فقه-معامله کودکان- مقاله تخصیص عام به مفهوم مخالف -ارتدادازنظرمذاهب خمسه-نوشتاری درباره شیخ صدوق-شیخ طوسی-مفهوم و ماهیت تجری-بررسی حکم فقهی تجری

 

 زمینه های پژوهشی:

 • فقه-اصول فقه-حقوق-قرآن

 

 سوابق آموزشی:

 • تدریس درگروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1374

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸فقه ومبانی حقوقدانشگاه آزادواحدتهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۷۰فقه ومبانی حقوقدانشگاه آزادواحدتهران مرکز
دکتری۱۳۸۸فقه ومبانی حقوقعلوم تحقیقات