افشید ریحانی فرد

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی.
 • تاریخ تولد:1348 
 • محل تولد:تهران
 • ایمیل: afsh.reyhanifard@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 •  کارشناسی ارشد: . گرافیک /طراحی صنعتی /،دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران 1383/1379.
 • کارشناسی: گرافیک /طراحی صنعتی / . دانشگاه آزاد اسلامی ، 1372/1378 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • تمامی موضوعات زیر مجموعه دیزاین

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

 • سرپرست تیم مسابقات دانشجویی ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1387-1388.
 • نماینده انجمن ریاضی ایران دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1376 - تا کنون.
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس آنالیز هارمونیک 1391.
 • عضو هیات تحریه بین المللی مجله جبر خطی و توپولوژیک،1391-تا کنون .
 • مدیر مسئول و سردبیرمجله بین المللی جبر خطی وتوپولوژیک.

 

زمینه های پژوهشی:
 

آنالیز هارمونیک، گروهها و نیمگروههای توپولوژیک، تئوری نقطه ثابت، جبرهای باناخ.

 

  

سوابق آموزشی:

 

 • دانشیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز 1392.
 • استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز 1383-1392.
 • مربی گروه ریاضی دانشگاه آزاداسلامی ، واحد تهران مرکز 1374-1383.
 • استاد مدعو تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد های تهران شمال و علوم و تحقیقات.

   

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب:

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲گرافیک - طراحی صنعتیدانشگاه آزاد
کارشناسی ارشد۱۳۸۳گرافیک - طراحی صنعتیدانشگاه آزاد