علی صابری

مشخصات شخصی

 • نام و نام خانوادگی: علی صابری
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • تاریخ تولد: 1343
 • محل تولد: طالقان
 • ایمیل: saberi.ali43@gmail.com

 

مشخصات تحصیلی:

 • دکتری: 1375 زبان و ادبیات عربی  گرایش- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • ارشد: 1370زبان و ادبیات عربی   گرایش دانشگاه تهران
 • کارشناسی: 1368زبان و ادبیات عربی گرایش دانشگاه علامه طباطبایی
 • دیپلم: اقتصاد اجتماعی.
 •  

سمت های اجرایی

 • :مدیریت گروه 8سال
 •  معاونت دانشکده
 •  

تجربیات پژوهشی-دانشگاهی 

 • تألیف 20 مقاله و 8 کتاب

 

زمینه های پژوهشی:

 • نقد ادبی/ادبیات تطبیقی/صرف و نحو

 

سوابق آموزشی:

 • تدریس در تربیت معلم/دانشگاه آزاد اسلامی/دانشگاه الزهرا

آدرس ایمیل:dr_saberi_43@yahoo.com

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸زبان وادبیات عربعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۰زبان وادبیات عربتهران
دکتری۱۳۷۵زبان وادبیات عربعلوم تحقیقات