آرشیا شیوا

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1344 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: a.shiva@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: ادبیات فرانسه . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1379
 •  کارشناسی ارشد: ادبیات فرانسه ، دانشگاه تهران ، ایران ، 1371.
 • کارشناسی: ادبیات فرانسه ، دانشگاه تهران ، ایران ، 1368.

 

علایق پژوهشی :

 

 • واژه شناسی
 • روانشناسی
 • امثال

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

زمینه های پژوهشی:
 

سوابق آموزشی:

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۱دانشگاه تهران
دکتری۱۳۷۹دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی گروه زبان فرانسه(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)