آندرانیک سیمونی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۶۸زبان و ادبیات ارمنی گرایش زباندانشگاه دولتی ایروان
دکترای تخصصی۱۳۷۴زبان شناسی گرایش تاریخ زبان ارمنیدانشگاه دولتی ایروان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده زبان های خارجیمدیر گروه زبان ارمنیرسمی قطعیتمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

-مشاور ریاست دانشگاه تهران مرکزی 1391-1392

- مدیر گروه زبان و ادبیات ارمنی از سال 1383

-ریاست هیات مدیره کانون مترجمان رسمی ایران

-سر دبیر نشریه دو زبانه " هویس"

-پژوهشگر برگزیده فرهنگی سال کشور در سال 1380 لوح تقدیر ریاست جمهوری و پاداش نقدی.

-