علیرضا سلوک دار

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1355 
 • محل تولد: اصفهان
 • ایمیل: َA_soloukdar@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: مدیریت سیستم ها . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1390
 •  کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1379.
 • کارشناسی:مدیریت صنعتی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1376 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت سازمانهای پیچیده
 • دینامیک سیستم ها
 • تئوری تصمیم گیری در مدیریت
 • کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی

افتخارات :

 

 • انتخاب استاد پژوهشگر نمونه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، ایران
 • استاد جوان و نمونه دانشکده مدیریت در گروه مدیریت صنعتی
 • بورسیه جامع برای ادامه تحصیلات مقطع دکتری در رشته مدیریت صنعتی گرایش سیستم ها ، توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد

سوابق اجرایی :
 

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، قسمت معاونت پژوهشی

مدیر مرکز کارآفرینی و دبیر کمیته کارآفرینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، معاونت پژوهشی

مشاور و مدیر اجرائی ، بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه ، شرکت سات

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مدیریت صنعتیآزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مدیریت صنعتیآزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۹۰مدیریت سیستم هاواحد علوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)