علیرضا سلطانی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1352 
 • محل تولد: شهر رضا
 • ایمیل: Ali.soltani@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: اقتصاد سیاسی بین الملل ، . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1381
 •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل ، علوم سیاسی ، ایران .
 • کارشناسی: روابط بین الملل ، دانشگاه تهران ، ایران ، 1374 .

سمت های اجرایی:

 

افتخارات :

 

 • عضو شورای پژوهشی دانشکده
 • عضو کمیته روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای
 • دبیر علمی کمیته اقتصاد سیاسی بین المللی انجمن علوم سیاسی

علایق پژوهشی :
 

توسعه و اقتصاد سیاسی بین الملل

  

سوابق آموزشی:

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴روابط بین المللتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶روابط بین الملل
دکتری۱۳۸۱اقتصاد سیاسی بین المللعلوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)