عاطفه تمدن

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی:استاد یار
 • تاریخ تولد:1351
 • محل تولد: شیراز
 • ایمیل: Tamadon.a@iauctb.ac.ir
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری:شیمی تجزیه   -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1384
 •  کارشناسی ارشد: شمی تجزیه  . دانشگاه شهید بهشتی . 1377
 • کارشناس : شیمی محض - دانشگاه شیراز  .1373

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :
 

 • الکتروشیمی
 • جداسازی

  

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳شیمی محضشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۷شیمی تجزیهشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۴شیمی تجزیهآزاد - علوم و تحقیقات