علی زارعی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار .
 • تاریخ تولد:1338 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: @iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: تربیت بدنی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1380
 •  کارشناسی ارشد: تربیت بدنی . دانشگاه تهران مرکزی ، ایران  1376.
 • کارشناسی: تربیت بدنی . دانشگاه تربیت معلم ، ایران ،  1365 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • فوق برنامه ورزشی
 • اوقات فراغت
 • برنامه ریزی راهبردی

افتخارات :

 

 • پژوهشگر نمونه 1381
 • استاد نمونه 1382

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵تربیت بدنیتربیت معلم
کارشناسی ارشد۱۳۷۶تربیت بدنیتهران مرکز
دکتری۱۳۸۰تربیت بدنیعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدرس(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)