باقرقربانی زرین

مشخصات شخصی

 • نام و نام خانوادگی: باقر قربانی زرین
 • مرتبه علمی: استاد
 • تاریخ تولد: 1341
 • محل تولد:تهران

 

مشخصات تحصیلی:

 • دکتری: 1375 زبان و ادبیات عربی  گرایش- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی   گرایش
 • کارشناسی: 1368زبان و ادبیات عربی گرایش
 • دیپلم:.
 •  

سمت های اجرایی:

 •  معاونت دانشکده

تجربیات پژوهشی-دانشگاهی: 

 • تألیف  کتب و مقالات/ همکاری در دائره المعارف
 •  

زمینه های پژوهشی:

 • علوم بلاغی/صرف و نحو/متون/

 

سوابق آموزشی:

 • دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۷۵زبان وادبیات عربعلوم تحقیقات