باقرقربانی زرین

مشخصات شخصی

  • نام و نام خانوادگی: باقر قربانی زرین
  • مرتبه علمی: استاد
  • تاریخ تولد: 1341
  • محل تولد:تهران

 

مشخصات تحصیلی:

  • دکتری: 1375 زبان و ادبیات عربی  گرایش- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی   گرایش
  • کارشناسی: 1368زبان و ادبیات عربی گرایش
  • دیپلم:.
  •  

سمت های اجرایی:

  •  معاونت دانشکده

تجربیات پژوهشی-دانشگاهی: 

  • تألیف  کتب و مقالات/ همکاری در دائره المعارف
  •  

زمینه های پژوهشی:

  • علوم بلاغی/صرف و نحو/متون/

 

سوابق آموزشی:

  • دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۷۵زبان وادبیات عربعلوم تحقیقات