بهدخت مال امیری

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1348 
 • محل تولد:اهواز
 • ایمیل: Beh.malamiri@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: آموزش انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1386
 •  کارشناسی ارشد: آموزش انگلیسی . دانشگاه آزاد تهران مرکزی ، ایران  1376.
 • کارشناسی: مترجمی انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1373 .

 

سمت های اجرایی:

 

 • روش ها و راهکارهای آموزشی
 • ترحمه و ارزیابی برنامه ها ی آموزشی

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶آموزش انگلیسیدانشگاه آزاد تهران مرکز
دکتری۱۳۸۶آموزش انگلیسیدانشگاه واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)