بهرام مدرسی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1347  
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: Bah.modarresi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: زبان شناسی ،  دانشگاه تربیت مدرس  .تهران، ایران.1386
 •  کارشناسی ارشد: زبان شناسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1379.
 • کارشناسی: مترجمی انگلیسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایرا ن ،  1372 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • رزمینه ی نحو و کاربرد شناسی زبان

 

افتخارات :

 

 • دبیر علمی نخستین کنفرانس نقش گرا ( دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی )

 

سوابق اجرایی :
 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد تهران جنوب
کارشناسی ارشد۱۳۷۹زبان شناسیدانشگاه آزاد تهران مرکز
دکتری۱۳۸۶زبان شناسیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)