بهمن تاروردی زاده

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1345 
 • محل تولد: ماکو
 • ایمیل: Bah.tariverdizadeh@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری:تربیت بدنی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1376
 •  کارشناسی ارشد: تربیت بدنی . دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1370.
 • کارشناسی: تربیت بدنی. دانشگاه تربیت معلم ، تهران ، ایران ،  1369 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • علم تمرین

افتخارات :

 

 • مربیگری تیم ملی والیبال (بزرگسالان و نوجوانان در سالهای متعدد)
 • قهرمانی المپیک 2008 والیبال نشسته (چین )
 • قهرمانی جهانی 2010 والیبال نشسته (آمریکا)
 • قهرمانی بین قاره ای 2011 والیبال نشسته (مصر)
 • نایب قهرمانی والیبال بزرگسالان مسابقات آسیایی چین 2010 - قهرمانی آسیا نوجوانان در سالهای متعدد

سوابق اجرایی :
 

رئیس دانشکده ترببت بدنی تهران مرکز از 1381 - 1383

مدیر گروه کارشناسی ارشد واحد بوشهر از 1390 تا کنون ادامه دارد

مدیر گروه کارشناسی واحد بوشهر 1376 الی 1381

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶تربیت بدنیتربیت معلم
کارشناسی ارشد۱۳۷۰تربیت بدنیتهران مرکز
دکتری۱۳۷۶تربیت بدنیعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)