داوود آقایی

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استاد.
  • تاریخ تولد:1333 
  • محل تولد: یزد
  • ایمیل: dav.aghaei@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: روابط بین الملل  .
  •  کارشناسی ارشد: روابط بین الملل .
  • کارشناسی: علوم سیاسی . دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران  .

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

زمینه های پژوهشی:
 

  

سوابق آموزشی:

 


  •  

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیعلوم سیاسیدانشکده علوم سیاسی
کارشناسی ارشدروابط بین الملل
دکتریروابط بین الملل