داود ابراهیمی بقا

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی:استاد یار.
  • تاریخ تولد:1349
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: e_bagha@iauctb.ac.ir

 

 مشخصات تحصیلی :

 

  • دکتری: ریاضی محض - . دانشگاه شهید بهشتی .1383
  •  کارشناسی ارشد: ریاضی . دانشگاه شهید بهشتی  1376.
  • کارشناسی: ریاضی محض . دانشگاه بیرجند  1373 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • میانگین پذیری جبرهای باناخ

سوابق اجرایی :
 

  • مدیر گروه ریاضی و آمار
  • سرپرست دانشکده علوم پایه .

 

  

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳ریاضی محضبیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۷۶ریاضیشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۳ریاضیشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)رئیس دانشکده علوم پایه(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)