داریوش غلام زاده

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مدیریت دولتیپیام نور
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مدیریت دولتی گرایش منابع انسانیشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۶مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانیعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: دانشیار.
 • تاریخ تولد:1347  
 • محل تولد: میاندوآب
 • ایمیل: Dar.Gholam zade@iauctb.ac.ir
   

 مشخصات تحصیلی:

 . دکتری : مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران ، 1386

. کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران ، 1379

کارشناسی : مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران ، 1376

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • رهبری
 • مربی گری
 • مدیریت عملکرد

افتخارات :

 

 • استاد نمونه گروه مدیریت دولتی
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

 

سوابق اجرایی :