عفت اله وردی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷ادبیات فرانسهشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲ادبیات فرانسهشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۹ادبیات فرانسهآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1344 
 • محل تولد: تهران 
 • ایمیل: eff.allahverdi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: ادبیات فرانسه . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1389
 •  کارشناسی ارشد: ادبیات فرانسه . دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران 1372.
 • کارشناسی: ادبیات فرانسه . دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران ، 1367 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • ادبیات کلاسیک
 • ادبیات معاصر فرانسه

 

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :