عیسی امینی

مشخصات شخصی:

 

مرتبه علمیاستادیار

تاریخ تولد:1352

محل تولدنوشهر

ایمیل: E.Amini@iauctb.ac.ir
 

 مشخصات تحصیلی:

-دکتری: حقوق خصوصی  سال اخذ مدرک :1382   نام دانشگاه: دانشگاه تهران

-کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی – سال اخذ مدرک: 1376      نام دانشگاه " دانشگاه تهران

-کارشناسی: حقوق قضایی– سال اخذ مدرک:1374     نام دانشگاه : دانشگاه تهران

سمت های اجرایی:

مدیر گروه حقوق و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق تهران مرکزی از سال 1384

- وکیل پایه یک دادگستری. 

-عضو اصلی هیأت مدیره دوره های 27و28 کانون وکلای دادگستری مرکز.

-عضو هیأت رئیسه دوره های 27و28 کانون وکلای دادگستری مرکز.

-عضو کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره 24.

-عضو کمیسیونهای انتشارات  کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره 25.

-عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز در دوره 26.

عضو هیات اختبار کارآموزان وکالت در دوره های  26 و 27 و 28 کانون وکلای دادگستری مرکز .

- عضو سابق هیات انتظامی اساتید مستقر در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیات انتظامی بدوی دانشگاه آزاد تهران مرکزی .

عضو کمیته تجدید نظر انتظامی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی .

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 - تهیه و تدوین مقالات پژوهشی و آموزشی .

-دبیر همایش لایحه جامعه وکالت و چندین همایش علمی و پژوهشی .

- برگزار کننده کنفرانس های نقد رویه قضایی .

- سخنرانی های متعدد علمی در بحث داوری و حقوق مدنی .

شرکت در همایش های متعدد بین المللی .

سوابق آموزشی

-تدریس دروس ذیل در دانشگاههای آزاد اسلامی تهران مرکزی و علامه طباطبایی  و سایر دانشگاهها:

تدریس حقوق مدنی  

تدریس حقوق تجارت بین الملل و داوری

تدریس آئین دادرسی مدنی.

  تدریس ادله اثبات دعوی