احسان بزاز

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹طراحی جامداتصنعتی امیر کبیر
کارشناسی ارشد۱۳۷۳طراحی کاربردیصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: مربی .
 • تاریخ تولد:1346 
 • محل تولد: حیره
 • ایمیل: Ehs.Bazzaz@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 •  کارشناسی ارشد: طراحی کاربردی . دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، ایران  1373.
 • کارشناسی: طراحی جامدات . دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران ، ایران ،  1369 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 • خوردو
 • الاتیسیته
 • آنالیز و تحلیل